Kurz je navrhnutý tak aby podnecoval výtvarné myslenie alebo umelecké myslenie s použitím 3d počítačovej grafiky. Úvod kurzu je smerovaný k tomu aby si študent spoločne s koučom navrhol vlastnú tému ktorej sa v nasledovných etapách bude venovať.


ŠTARTOVACÍ KURZ 3D DIGITÁLNEHO UMENIA od Cultcode academyKurz je navrhnutý tak aby podnecoval výtvarné myslenie alebo umelecké myslenie s použitím 3d počítačovej grafiky. Úvod kurzu je smerovaný k tomu aby si študent spoločne s koučom navrhol vlastnú tému ktorej sa v nasledovných etapách bude venovať.
Krok 1. štart do modelovania objektov a ľudského tela
Krok 2. štart do prípravy povrchov modelu
Krok 3. štart do nastavení svetla a scény

THE STARTER COURSE OF 3D DIGITAL ART by Cultcode academy

The course is designed to incite creative thinking and artistic thinking using 3D computer graphics. Introduction of the course is directed to the fact that the student together with the coaches suggest your own theme. The following phases will learn what is necessary for him.
Step 1. Start in object modeling and modeling human bodies
Step 2. Start to making material
Step 3. Start to light settings and scenes.

Meno/Name:
e-mail:*
Vek / Age:
Kurz /Course:
Motivácia / Motivation (max. 145 slov / words):*
Word Verification:

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie tvorivej cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií , výtvarných techník či základov spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Študentov vedieme ku kritickému mysleniu a k hľadaniu najvhodnejšieho experimentu, ktorý dokáže vlastnú ich tvorbu zvýrazniť. Filozofia tréningu je v duchu DIY ( Do It Yourself ) s presahmi do umeleckého remesla, konceptu, objektu a digitálnych médií a ekológie, čo vám otvára možnosti pre nízko nákladovú výrobu.Skúsenosti nadobudnuté v programe "umenie & dizajn" môžu byť využité pri navrhovaní a tvorbe nízko nákladových produktov, ako sú drobné ale aj zložitejšie súčasti interiéru, svietidlá, nábytok, šperkov alebo aj originálnych umeleckých výstupov v interiéri a exteriéri alebo móde. Študenti art kaučinku budú mať predpoklady stať sa profesionálni fundovaní odborníci, ktorý dokážu svoje znalosti a talent využiť vo svojich domácich odboroch ale tiež pre svoj vlastný životný priestor.


Program "umenie & dizajn" je vhodný aj pre záujemcov bez výtvarného vzdelania ale s ambíciou vytvárať originalne hoci aj na prvý pohľad zvláštne umelecké diela.

Koučing prebieha predovšetkým formou 20 minútových online konzultácií alebo osobne po dohode s koučom.

Kurz je navrhnutý tak aby podnecoval výtvarné myslenie alebo umelecké myslenie s použitím 3d počítačovej grafiky. Úvod kurzu je smerovaný k tomu aby si študent spoločne s koučom navrhol vlastnú tému ktorej sa v nasledovných etapách bude venovať.

ŠTARTOVACÍ KURZ 3D DIGITÁLNEHO UMENIA od Cultcode academy

 Kurz je navrhnutý tak aby podnecoval výtvarné myslenie alebo umelecké myslenie s použitím 3d počítačovej grafiky. Úvod kurzu je smerovaný k tomu aby si študent spoločne s koučom navrhol vlastnú tému ktorej sa v nasledovných etapách bude venovať.
Krok 1. štart do modelovania objektov a ľudského tela
Krok 2. štart do prípravy povrchov modelu
Krok 3. štart do nastavení svetla a scény

 

 

THE STARTER COURSE OF 3D DIGITAL ART by Cultcode academy

 

 The course is designed to incite creative thinking and artistic thinking using 3D computer graphics. Introduction of the course is directed to the fact that the student together with the coaches suggest your own theme. The following phases will learn what is necessary for him.
Step 1. Start in object modeling and modeling human bodies
Step 2. Start to making material
Step 3. Start to light settings and scenes.

Meno/Name:
e-mail:*
Vek / Age:
Kurz /Course:
Motivácia / Motivation (max. 145 slov / words):*
Word Verification:

 

Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.


Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

My Vám spätne odpíšeme a vzhľadom na charakter Vášho emailu a Vám navrhneme kouča , formu konzultácií a to buď online alebo priamo vo vašom ateliéri alebo hoci aj v parku či na káve.

Po akceptácii prihlášky je vhodné sa oboznámiť so zmluvou, pretože nie sme firma ale mimovládna organizácia a odmenou pre nás je podpora našich výskumných a umeleckých programov.

Odporúčaná dotácia za jednu sériu konzultácií a pokrytie nákladov tým spojených je 180 eur. Dotáciu posielajte bankovým prevodom na dole uvedený účet.
( Jedna séria zahrňa 6 konzultácii ktoré môžete absolvovať online alebo osobne v priebehu od jedného do troch mesiacov. Dĺžka jednej konzultácie je cca 20 minút.)

Frekvencia a tempo konzultácii sa určuje po dohode s koučom . Obyčajne je frekvencia konzultácií 2-4 krát za mesiac vhľadom na charakter vášho projektu. Počas konzultácie Vám kouč zhodnotí Vašu prácu a navrhne ďalší postup. Pred konzultáciou je dôležité aby ste koučovi zaslali na jeho e-mail výsledky vášho napredovania a mohol sa zodpovedne pripraviť na stretnutie s Vami.