Kurz je navrhnutý tak aby podnecoval výtvarné myslenie alebo umelecké myslenie s použitím 3d počítačovej grafiky. Úvod kurzu je smerovaný k tomu aby si študent spoločne s koučom navrhol vlastnú tému ktorej sa v nasledovných etapách bude venovať.


ŠTARTOVACÍ KURZ 3D DIGITÁLNEHO UMENIA od Cultcode academyKurz je navrhnutý tak aby podnecoval výtvarné myslenie alebo umelecké myslenie s použitím 3d počítačovej grafiky. Úvod kurzu je smerovaný k tomu aby si študent spoločne s koučom navrhol vlastnú tému ktorej sa v nasledovných etapách bude venovať.
Krok 1. štart do modelovania objektov a ľudského tela
Krok 2. štart do prípravy povrchov modelu
Krok 3. štart do nastavení svetla a scény

THE STARTER COURSE OF 3D DIGITAL ART by Cultcode academy

The course is designed to incite creative thinking and artistic thinking using 3D computer graphics. Introduction of the course is directed to the fact that the student together with the coaches suggest your own theme. The following phases will learn what is necessary for him.
Step 1. Start in object modeling and modeling human bodies
Step 2. Start to making material
Step 3. Start to light settings and scenes.

Meno/Name:
e-mail:*
Vek / Age:
Kurz /Course:
Motivácia / Motivation (max. 145 slov / words):*
Word Verification:

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie tvorivej cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií , výtvarných techník či základov spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Študentov vedieme ku kritickému mysleniu a k hľadaniu najvhodnejšieho experimentu, ktorý dokáže vlastnú ich tvorbu zvýrazniť. Filozofia tréningu je v duchu DIY ( Do It Yourself ) s presahmi do umeleckého remesla, konceptu, objektu a digitálnych médií a ekológie, čo vám otvára možnosti pre nízko nákladovú výrobu.Skúsenosti nadobudnuté v programe "umenie & dizajn" môžu byť využité pri navrhovaní a tvorbe nízko nákladových produktov, ako sú drobné ale aj zložitejšie súčasti interiéru, svietidlá, nábytok, šperkov alebo aj originálnych umeleckých výstupov v interiéri a exteriéri alebo móde. Študenti art kaučinku budú mať predpoklady stať sa profesionálni fundovaní odborníci, ktorý dokážu svoje znalosti a talent využiť vo svojich domácich odboroch ale tiež pre svoj vlastný životný priestor.


Program "umenie & dizajn" je vhodný aj pre záujemcov bez výtvarného vzdelania ale s ambíciou vytvárať originalne hoci aj na prvý pohľad zvláštne umelecké diela.

Koučing prebieha predovšetkým formou 20 minútových online konzultácií alebo osobne po dohode s koučom.

Tomáš Marušiak AKA Marussiac zameriava svoju umeleckú tvorbu od roku 2004 predovšetkým na pozorovanie fenoménu novej vlny fašizmu. Jeho najnovší projekt debunkering fasisit fans - odhaľovanie faši-núšikov   je inšpirovaný Slovenskom v ktorom sa už niekoľko rokov prebúdzajú nové politicko-klérofašistické tendencie. Napríklad návrat k tradíciám hitlerovsky orientovaného  Slovenské štátu.  Marussiac pre projekt využil nový software, ktorý umožňuje  vytvoriť emocionálnu mapu tváre človeka v reálnom čase, ktorý sleduje videa popierajúce holokaust. Projektu sa zúčastnilo 1025 ľudí, ktorým takéto videa boli prezentované a pomocou internetu  boli ich emocionálne  reakcie na ich tvárach zaznamenávané. Na základe výskumu bolo zistených – odhalených veľké množstvo sympatizantov fašizmu. Medzi nimi sa ocitlo  veľa lekárov, kazateľov ale aj sudcov.  Marussiac sa snaží vytvárať prieniky medzi experimentálnou estetikou a neuro estetikou s výtvarným umením. Dôležitosť postoja, že umenie a veda musí preniknúť do všetkých úrovní spoločnosti je plne obhájiteľný s myšlienkou dôležitosti pravdy. Cultcode inštitút vizuálneho umenia vytvoril podmienky pre realizáciu tohto projektu.