Tomáš Marušiak  AKA MARUSSIAC (1980) je slovenský výtvarník tvoriaci v oblasti nových médií. Profesionálne sa zameriava na tvorbu 3D počítačového umenia a umenia internetu. Je autorom mnohých medzinárodných projektov v oblasti umenia a vizuálnej kultúry. Jeho práce boli publikované v rôznych medzinárodných edíciách. 


Tomáš Marušiak  AKA MARUSSIAC (1980) je slovenský výtvarník tvoriaci v oblasti nových médií. Po absolvovaní Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 2004 (Otvorený ateliér Prof. Rudolfa Sikoru) pôsobil na Katedre výtvarných umení a intermédii Fakulty umení TU v Košiciach v Ateliéri nových médií ako odborný asistent. V rokoch 2004-2005 bol jedným z hlavných tvorcov prvého vysokoškolského odboru umenia nových médií na Slovensku. Profesionálne sa zameriava na tvorbu 3D počítačového umenia a umenia internetu. Je autorom mnohých medzinárodných projektov v oblasti umenia a vizuálnej kultúry. Jeho práce boli publikované v rôznych medzinárodných edíciách.

http://marussiac.com/