Peter Jakubík (1979) absolvoval magisterské aj doktorandské štúdium v Ateliéri produkt dizajn (Art dizajn) na VŠVU v Bratislave. Taktiež sa zaoberá výskumom a aplikáciou nízko-nákladových realizačných procesov s využitím voľne dostupného softvéru pri tvorbe otvoreného dizajnérskeho diela realizovateľného v podmienkach "domáckej výroby".

Peter Jakubík (1979) absolvoval magisterské aj doktorandské štúdium v Ateliéri produkt dizajn (Art dizajn) na VŠVU v Bratislave. Taktiež sa zaoberá výskumom a aplikáciou nízko-nákladových realizačných procesov s využitím voľne dostupného softvéru pri tvorbe otvoreného dizajnérskeho diela realizovateľného v podmienkach "domáckej výroby". Peter Jakubík má dlhoročnú pedagogickú prax ako odborný asistent na PU a taktiež skúsenosti s odborným vzdelávaním v odboroch zameraných na dizajn. Má za sebou prezentácie na Slovensku i v zahraničí. Jeho návrhy boli publikovane vo viacerých zahraničných dizajnérskych publikáciách a časopisoch zameraných na dizajn a životný štýl.

http://www.peter-jakubik.com/