Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

Tréningový program pre podporu kreatívneho sektoru je určené skupinám alebo spoločnostiam, ktoré majú ambíciu inicializovať tvorivé a kritické myslenie pre svoje teamy. Pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a umožňuje maximalizovať jeho výkon.

Tréningový program pre podporu kreatívneho sektoru je určené skupinám alebo spoločnostiam, ktoré majú ambíciu inicializovať tvorivé a kritické myslenie pre svoje teamy. Pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Kouč pomocou tvorivých úloh podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať jeho vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Existuje mnoho dôvodov, prečo by mohol tento tréning byť zásadným prínosom. Najdôležitejším však ostáva jediný a to, že keď váš team narazí na kameň úrazu, dokáže ho z prehľadom vyriešiť.

Program "kreatívne myslenie" je určený skupinám alebo spoločnostiam, ktoré majú ambíciu inicializovať tvorivé a kritické myslenie pre svoje teamy.

Tento program prebieha osobnými konzultáciami v pravidelných blokoch.