Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

 Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života.

Sme presvedčení, že každý kto sa oboznámi so stratégiami uvažovania umelca-výtvarníka sa dokáže nie len naučiť niektoré z výtvarných techník alebo rozvíjať svoju osobnosť ale predovšetkým dokáže priniesť pre svoj odbor kapitál, ktorý mnoho násobne zúročí.  Študenti sú pre nás od počiatku spolupráce kolegami a spoločne získané skúsenosti sú užitočné aj pre výskumné programy  CultCode Inštitúte  vizuálneho umenia, ktoré študenti podporujú.

Študenti sú motivovaní k  objavovaniu  vlastnému sveta výtvarných prejavov. Tvorivým dialógom s koučom si vyberajú tému, ktorou sa budú zaoberať. Počas konzultácii s koučom budú usmerňovaní v tvorivom procese diela pri využívaní vlastnej vnútornej a tým postupovať na ceste stať sa tvoriacim umelcom v oblasti výtvarného umenia a dizajnu. Individuálny prístup ku každému študentovi je jedinou cestou k dosiahnutiu cieľa. Koučovanie je uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri tvorbe diel.

Naše "art-koučing" programy sa neriadia žiadnou striktne danou štruktúrou nakoľko je veríme, že každý človek je jedinečný a potrebuje originálny prístup.


Byť  najlepší  je  prchavé ale udržanie si cesty  byť stále lepší je investícia, ktorá sa získava našimi tréningmi. Študenti získajú zdravú posadnutosť, zvedavosť a trpezlivosť k dosiahnutiu cieľa. Výsledky vlastnej tvorby  sa  dostavia   spoločne s prebudením tvorivého a kritického myslenia, ktorý je v dnešnej dobe tak potrebný.

Naše art-koučing programy

Art-tréningové programy Akadémie vizuálnych intervencií sa neriadia žiadnou striktne danou štruktúrou nakoľko je  veríme, že každý človek je jedinečný  a potrebuje originálny prístup.Koučing prebieha predovšetkým formou 20min online konzultácií alebo  osobne.

Art-koučing Umenie & Dizajn je vhodný pre začiatočníkov, amatérov a nadšencov ,ktorý majú ambíciu vytvárať netradičné umelecké diela alebo tých ktorí majú ambíciu zdokonaliť svoje zručnosti.

Art-koučing Kreatívne myslenie je určený skupinám alebo spoločnostiam, ktoré majú ambíciu inicializovať tvorivé a kritické myslenie pre svoje teamy.

 

Prípravka

Okrem štúdia v jednotných koučingových programoch ponúkame aj systematickú prípravu na vysokoškolské štúdium výtvarného umenia a základy kresby, základy maľby, 2d počítačovú grafiku, 3d počítačovú grafiku a video umenie.