Profesionál Art-koučing ako tréningový program je určený pre záujemcov , ktorí majú ambíciu zdokonaliť  svoje zručnosti.  Možnosti s ktorými vieme pomôcť sú späté s našimi skúsenosťami a práve prebiehajúcimi  výskumnými programami.  Predovšetkým ponúkame koučing zameraný na  aplikáciu súčasných výtvarných a e-marketingových  postupov pre  podporu a propagáciu umeleckých programov v oblasti voľného umenia a dizajnu. Nastavenie  efektivity, identifikovať nové možnosti,    vytvorenie alebo budovanie  identity na poli umenia a dizajnu,  otvorenie sa širšiemu publiku, získavať viac  príležitostí, poradenstvo v oblasti autorského práva  sú kľúčové oblasti  Profesionál Art-koučingu.

 

Profesionál Art-koučing ako tréningový program je určený pre záujemcov , ktorí majú ambíciu zdokonaliť  svoje zručnosti.  Možnosti s ktorými vieme pomôcť sú späté s našimi skúsenosťami a práve prebiehajúcimi  výskumnými programami.  Predovšetkým ponúkame koučing zameraný na  aplikáciu súčasných výtvarných a e-marketingových  postupov pre  podporu a propagáciu umeleckých programov v oblasti voľného umenia a dizajnu. Nastavenie  efektivity, identifikovať nové možnosti,    vytvorenie alebo budovanie  identity na poli umenia a dizajnu,  otvorenie sa širšiemu publiku, získavať viac  príležitostí, poradenstvo v oblasti autorského práva  sú kľúčové oblasti  Profesionál Art-koučingu.

 

 

 

Profesionál Art-koučingu je vhodný pre profesionálov  v oblasti výtvarného umenia a dizajnu. Tým však nemáme na mysli len  vysokoškolsky vzdelaných výtvarníkov ale aj art, dizajn a fashion blogerov, ktorí majú ambíciu profesionalizovať výtvarnú tvorbu ako takú.