Tomáš Marušiak AKA Marussiac zameriava svoju umeleckú tvorbu od roku 2004 predovšetkým na pozorovanie fenoménu novej vlny fašizmu. Jeho najnovší projekt debunkering fasisit fans - odhaľovanie faši-núšikov   je inšpirovaný Slovenskom v ktorom sa už niekoľko rokov prebúdzajú nové politicko-klérofašistické tendencie. Napríklad návrat k tradíciám hitlerovsky orientovaného  Slovenské štátu.  Marussiac pre projekt využil nový software, ktorý umožňuje  vytvoriť emocionálnu mapu tváre človeka v reálnom čase, ktorý sleduje videa popierajúce holokaust. Projektu sa zúčastnilo 1025 ľudí, ktorým takéto videa boli prezentované a pomocou internetu  boli ich emocionálne  reakcie na ich tvárach zaznamenávané. Na základe výskumu bolo zistených – odhalených veľké množstvo sympatizantov fašizmu. Medzi nimi sa ocitlo  veľa lekárov, kazateľov ale aj sudcov.  Marussiac sa snaží vytvárať prieniky medzi experimentálnou estetikou a neuro estetikou s výtvarným umením. Dôležitosť postoja, že umenie a veda musí preniknúť do všetkých úrovní spoločnosti je plne obhájiteľný s myšlienkou dôležitosti pravdy. Cultcode inštitút vizuálneho umenia vytvoril podmienky pre realizáciu tohto projektu.