Jordan Wolfson - Profil

Akadémia vizuálnych intervencií

Akad√©mia vizu√°lnych intervenci√≠ vznikla pri CultCode InŇ°tit√ļte vizu√°lneho umenia ako Ň°kola multidisciplin√°rneho charakteru. NapńļŇąan√≠m poslania Ň°koly je predovŇ°etk√Ĺm uskutońćŇąovaŇ•¬† jedineńćn√ļ v√≠ziu zaloŇĺen√ļ na myŇ°lienke Ň°√≠renia vedomost√≠ v¬†oblasti v√Ĺtvarnej kult√ļry pre vŇ°etk√Ĺch a¬†pre vŇ°etky oblasti spolońćensk√Ĺch aktiv√≠t. Pr√°ve preto s√ļ Vizu√°lne intervencie pre n√°s sp√īsobom ako pozit√≠vne zasiahnuŇ• aj do najmenŇ°√≠ch medzier Ňĺivota.¬†

Prihl√°siŇ• sa a tr√©novaŇ•

¬†Prihl√°Ň°ku poŇ°lite formou kr√°tkeho motivańćn√©ho e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstav√≠te seba a projekt, ktor√Ĺ by ste chceli rieŇ°iŇ• prostredn√≠ctvom N√°Ň°ho art kouńćing programu, alebo pribl√≠Ňĺite vlastn√© amb√≠cie zdokonaliŇ• sa v urńćitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie¬† tvorivej¬† cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ ako¬† pońć√≠tańćov√° grafika, dizajn interi√©ru, grafick√Ĺ dizajn, alebo v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov¬† spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆t√ļdium pon√ļka moŇĺnosŇ• alternat√≠vy Ň°t√ļdia na online vysokej Ň°kole. ¬†

Zdroj: pravda-tv

Jordan Wolfson sa narodil v roku 1980 v New Yorku. V roku 2003 z√≠skal titul¬† B.F.A. na Rhode Island School of Design. V roku 2013 sa spojil s gal√©ristom Davidom Zwirnerom. Jeho prv√° samostatn√° v√Ĺstava bola prezentovan√° v roku 2014v New Yorku.
Pońćas posledn√Ĺch desiatich rokov, sa Jordan Wolfson stal zn√°my skrz svoje podnetn√© diela vytvoren√©¬† v celej v rade r√īznych m√©di√≠, vr√°tane videa, sochy, inŇ°tal√°cie, fotografie a performancie. Intuit√≠vne vytiahne zo sveta reklamy, internetu a technol√≥gi√≠ z√°hadn√© pr√≠behy. AvŇ°ak namiesto toho, aby si jednoducho osvojil¬† ńći naŇ°iel ‚Äěmateri√°l‚Äú, vytv√°ra si svoj vlastn√Ĺ jedineńćn√Ĺ obsah, ktor√Ĺ sa ńćasto tońć√≠ okolo s√©rie zn√°mych¬† animovan√Ĺch post√°v.

Zdroj: artnet.com

 

Zdroj: artnet.com

Zdroj: artnet.com