Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

Zdroj: via pinterest.com

 

Montesové modely šiat  sú rozpustné  vode. Tento proces rozpustnosti evokuje obrovské množstvo asociácií.  Pominuteľnosť ľudské teľa a čistota rovnajúca sa nahote  sú atribúty života a preto nie náhodou jedna z modeliek v pokročilom štádiu gravidity prichádza s veľkým balónom vody, ktorý jej  praskne priamo v rukách.

Textilné múzeum Tilburg (TextielMuseum Tilburg)    významný  podiel na  financovaní  uvedeného  experimentu v rámci programu Textiellab.

 

 

 

 Zdroj: thisisdutchfashion.com

 


 

 Zdroj: thisisdutchfashion.com

 

 

 

Zdroj: thisisdutchfashion.com