Art Basel je jedným z najväčších svetových veľtrhov umenia a tohtoročná výstava začínala u niektorých zvedavosť budujúcich  umeleckých diel. Najmä pri diele  Sama Jinksa.

(zdroj www.liligo.co.uk)

(zdroj: www.afr.com)