Zdroj: theguardian.com            Photograph: Robin Friend


Britský umelec Tony Cragg (1949)  žije a pracuje vo Wuppertále, Povolanie  jeho otca ( leteckého inžiniera) výrazne ovplyvnilo jeho tvorbu. Pred začatím štúdia umenia sa zameriaval na štúdium prírodných vied a to predovšetkým chémie. Od začiatku  80. rokov sa jeho umelecká tvorba orientovala na manipuláciu s plastovým odpadom a naplaveného dreva. Uvažovanie nad relatívnosťou ľudského pokroku sa výrazne prejavilo až v neskoršej tvorbe a to v inšpirácií estetikou  poškodených technických zariadení.

Zdroj: ropac.net

Sail
2015
Wood
280 x 149 x 51 cm

Zdroj: ropac.net
Migrant
2015
Bronze
220 x 150 x 147 cm

Zdroj: ropac.net
Me and Me
2012
Bronze
120 x 104 x 93 cm

Zdroj: visual-art-research.com

Tony Cragg: Eroded Landscape

Zdroj: pinterest.com