Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

LIBERATOR
Code for printing a gun

Zdroj: we-make-money-not-art.com

Výstava Dizajn a Násilie  Science Gallery v Dubline dáva do pozornosti „neplánované dôsledky“ dizajnu, ktorý môže byť použitý na spôsobenie zla

LIBERATOR
Code for printing a gun

Zdroj: dublin.sciencegallery.com

 

HALDEN PRISON, Erik Møller and HLM Architects, 2010
Zdroj: dublin.sciencegallery.com

WHITE TORTURE Agence France-Presse (AFP), 2014

 

WHITE TORTURE
Agence France-Presse (AFP), 2014

Zdroj: dublin.sciencegallery.com

 

UNTITLED (2 REMOTE-CONTROLLED GAS BOMBS)

UNTITLED (2 REMOTE-CONTROLLED GAS BOMBS)
Gregory Green, 2005 Demonstration of dangerous knowledge

Zdroj: dublin.sciencegallery.com


HOW TO KILL PEOPLE
George Nelson, 1960, Efficient violence as a problem for design

Zdroj: dublin.sciencegallery.com

DO HIT CHAIR
Marijn van der Poll, 2000

Zdroj: dublin.sciencegallery.com

BRUISE
Team Bruise, 2014
Making violence visible
Zdroj: dublin.sciencegallery.com

 

BOMB CLOUD ATLAS
Forensic Architecture, 2016
Dissecting the violence of war

Zdroj: dublin.sciencegallery.com

SPECULUM
Ubiquitous
Gender and violence in a medical object

Zdroj: dublin.sciencegallery.com

THANATRON
Jack Kevorkian
DIY euthanasia

Zdroj: dublin.sciencegallery.com