Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

 

(zdroj: politicalgates.blogspot.ca)

 

  (Found @streetartnews; For a related post, click here http://christiannightmares.tumblr.com/post/127240146436/trumphole-donald-trumps-shit-talking-mouth)

Hello and Welcome! Things that i love or hate.

 

 

Two clowns in the same circus by Tony Pro

 

Protesters against Trump rallying in New York City on April 14, 2016 (photo by mal3k/Flickr)Protesters against Trump rallying in New York City on April 14, 2016 (photo by mal3k/Flickr)
bloody-trump-real-colorSarah Levy, “#Bloody Trump” (2015) (courtesy the artist)
Illma Gore, "Make America Great Again" (2016) (courtesy the artist)Illma Gore, “Make America Great Again” (2016) (courtesy the artist)
5e6579_32191a18a7ea418d8f2248aaabd9777aHanksy, “Dump Trump” (2016) (image via Hansky)