Rovnako ako mýtus o Ikarovi predstihuje myšlienku o lietaní tak dizajn a vizuálna kultúra všeobecne vo filme predstihuje to čo sa ešte len môže stať. Hlavný zámer projektu je formou krátkych filmových klipov predstaviť digitalizované významné „ diela designu ako umenia “, ktoré svojim účinkovaním v európskom filme 20 storočia znamenali prelom vo vizuálnej kultúre.

 

IKARUS

 

Rovnako ako mýtus o Ikarovi predstihuje myšlienku o lietaní tak dizajn a vizuálna kultúra všeobecne vo filme predstihuje to čo sa ešte len môže stať. Hlavný zámer projektu je formou krátkych filmových klipov predstaviť digitalizované významné „ diela designu ako umenia “, ktoré svojim účinkovaním v európskom filme 20 storočia znamenali prelom vo vizuálnej kultúre. Dominantný je pre nás predovšetkým už spomenutý artefakt a tvorivé úsilie medzi filmovým režisérom a výtvarníkom. Koncepcia samotných klipov spočíva v obrazovej výpovedi o príbehu konkrétneho designu spojená s jednoduchým vstupom rozprávača. Tento projekt má hlavne za cieľ ukázať vizuálnu kultúru ako neoddeliteľnú súčasť našej civilizácie. Ako hlavný výstup projektu je séria krátkych filmových klipov a ich otvorená distribúcia na internete ako aj v rámci upútaviek v kamenných kinách. Nakoľko naše všeobecné úsilie je postavené myšlienke voľnej rozšíriteľnosti náš propagačný plán naplno počíta s distribúciou aj mimo Slovensko, preto už samotnom projekte komponuje možnosti pre jazykové mutácie.