Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

 Rovnako ako mýtus o Ikarovi predstihuje myšlienku o lietaní tak dizajn a vizuálna kultúra všeobecne vo filme predstihuje to čo sa ešte len môže stať. Hlavný zámer projektu je formou krátkych filmových klipov predstaviť digitalizované významné „ diela designu ako umenia “, ktoré svojim účinkovaním v európskom filme 20 storočia znamenali prelom vo vizuálnej kultúre.

 

IKARUS

 

Rovnako ako mýtus o Ikarovi predstihuje myšlienku o lietaní tak dizajn a vizuálna kultúra všeobecne vo filme predstihuje to čo sa ešte len môže stať. Hlavný zámer projektu je formou krátkych filmových klipov predstaviť digitalizované významné „ diela designu ako umenia “, ktoré svojim účinkovaním v európskom filme 20 storočia znamenali prelom vo vizuálnej kultúre. Dominantný je pre nás predovšetkým už spomenutý artefakt a tvorivé úsilie medzi filmovým režisérom a výtvarníkom. Koncepcia samotných klipov spočíva v obrazovej výpovedi o príbehu konkrétneho designu spojená s jednoduchým vstupom rozprávača. Tento projekt má hlavne za cieľ ukázať vizuálnu kultúru ako neoddeliteľnú súčasť našej civilizácie. Ako hlavný výstup projektu je séria krátkych filmových klipov a ich otvorená distribúcia na internete ako aj v rámci upútaviek v kamenných kinách. Nakoľko naše všeobecné úsilie je postavené myšlienke voľnej rozšíriteľnosti náš propagačný plán naplno počíta s distribúciou aj mimo Slovensko, preto už samotnom projekte komponuje možnosti pre jazykové mutácie.