Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

 Zakladajúcimi osobnosťami projektu Cultcode, ktorý vznikol v roku 2003 sú Tomáš Marušiak a Peter Jakubík. Od počiatku projektu sú východiskové ciele založené na budovaní základne pre tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Od roku 2003 do roku  2008 sa  úloha projektu   orientovala   na pokrytie  podpory umeleckej  tvorby  v priestore  internetu a reklamy.

Zakladajúcimi osobnosťami projektu Cultcode, ktorý vznikol v roku 2003 sú Tomáš Marušiak a Peter Jakubík. Od počiatku projektu sú východiskové ciele založené na budovaní základne pre tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Od roku 2003 do roku  2008 sa  úloha projektu   orientovala   na pokrytie  podpory umeleckej  tvorby  v priestore  internetu a reklamy. Po roku  2008 do  roku 2012 sa projekt s malými  prestávkami  sústreďoval   na vydávanie  internetového časopisu. Táto blogová  platforma mala za ciel  mapovať  euro-americké   vizuálne umenie a výskum   v oblasti  aplikovania  internetového marketingu v oblasti kultúry.  Spomenuté   obdobie  priamo  korešpondovalo  s vybudovaním  festivalovo-databázovej   platformy  New Media  Explorer , ktorá bola priamo podporovanou  vládou USA.  Cultcode  sa okrem iného  intenzívne zapájal do vydavateľskej a reklamnej  činnosti pre kreatívny priemysel a kultúru. Platforma inštitútu vizuálneho umenia vznikla v roku 2013  a prvé  projekty  uzreli  svetlo sveta  o rok neskôr.  Využitie  získaných poznatkov  bolo  pre  určenie kurzu kľúčové.  Formulácia   hlavného  vplyvu  bola jasná, tvorba  v priestore  vizuálnej kultúry   a aktivizovať prirodzenú syntézu vedeckých poznatkov a technologických postupov.  Tieto vplyvy dotvárajú spôsoby ako popisovať svet, ktorý žijeme. Budovanie podpornej základne pre pôvodnú autorskú tvorbu umelcov, vedcov a inštitúcii v oblasti vizuálneho umenia stala  našou prioritou. 
    Pre rok  2016  sa  CultCode  zameriava   na  špecializované vzdelávacie programy a popularizáciu vizuálneho umenia.   Preto  väčšina  procesov inštitútu sa   sústreďuje  na výskum v oblasti  tvorby  otvoreného  diela  a šíreniu  myšlienky D.I.Y.  Paralelne  s hlavným  smerovaním  pre spomenuté obdobie inštitút  rozvíja   projekty  smerujúce  k podpore  trvalo udržateľného rozvoja,  kooperácie so sektorom kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vytváranie  zbierkových fondov, šírenie  princípu rešpektovania potrieb a práv budúcich generácii ako vnútorného rozvojového potenciálu namiesto mechanicky importovaného rozvoja sociálnej a kultúrnej identity.