Zakladajúcimi osobnosťami projektu Cultcode, ktorý vznikol v roku 2003 sú Tomáš Marušiak a Peter Jakubík. Od počiatku projektu sú východiskové ciele založené na budovaní základne pre tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Od roku 2003 do roku  2008 sa  úloha projektu   orientovala   na pokrytie  podpory umeleckej  tvorby  v priestore  internetu a reklamy.

Zakladajúcimi osobnosťami projektu Cultcode, ktorý vznikol v roku 2003 sú Tomáš Marušiak a Peter Jakubík. Od počiatku projektu sú východiskové ciele založené na budovaní základne pre tvorbu v oblasti vizuálneho umenia. Od roku 2003 do roku  2008 sa  úloha projektu   orientovala   na pokrytie  podpory umeleckej  tvorby  v priestore  internetu a reklamy. Po roku  2008 do  roku 2012 sa projekt s malými  prestávkami  sústreďoval   na vydávanie  internetového časopisu. Táto blogová  platforma mala za ciel  mapovať  euro-americké   vizuálne umenie a výskum   v oblasti  aplikovania  internetového marketingu v oblasti kultúry.  Spomenuté   obdobie  priamo  korešpondovalo  s vybudovaním  festivalovo-databázovej   platformy  New Media  Explorer , ktorá bola priamo podporovanou  vládou USA.  Cultcode  sa okrem iného  intenzívne zapájal do vydavateľskej a reklamnej  činnosti pre kreatívny priemysel a kultúru. Platforma inštitútu vizuálneho umenia vznikla v roku 2013  a prvé  projekty  uzreli  svetlo sveta  o rok neskôr.  Využitie  získaných poznatkov  bolo  pre  určenie kurzu kľúčové.  Formulácia   hlavného  vplyvu  bola jasná, tvorba  v priestore  vizuálnej kultúry   a aktivizovať prirodzenú syntézu vedeckých poznatkov a technologických postupov.  Tieto vplyvy dotvárajú spôsoby ako popisovať svet, ktorý žijeme. Budovanie podpornej základne pre pôvodnú autorskú tvorbu umelcov, vedcov a inštitúcii v oblasti vizuálneho umenia stala  našou prioritou. 
    Pre rok  2016  sa  CultCode  zameriava   na  špecializované vzdelávacie programy a popularizáciu vizuálneho umenia.   Preto  väčšina  procesov inštitútu sa   sústreďuje  na výskum v oblasti  tvorby  otvoreného  diela  a šíreniu  myšlienky D.I.Y.  Paralelne  s hlavným  smerovaním  pre spomenuté obdobie inštitút  rozvíja   projekty  smerujúce  k podpore  trvalo udržateľného rozvoja,  kooperácie so sektorom kultúrneho a kreatívneho priemyslu, vytváranie  zbierkových fondov, šírenie  princípu rešpektovania potrieb a práv budúcich generácii ako vnútorného rozvojového potenciálu namiesto mechanicky importovaného rozvoja sociálnej a kultúrnej identity.