Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

  Aktívna podpora študentov záverečných ročníkov a absolventov vysokých škôl umeleckého zamerania ako aj príbuzných odborov je jednou z našich priorít. Program je postavený na platforme experimentálnej dielne kde účastníci programu rozvíjajú konkrétny projekt pod vedením mentora. My chápme aj proces tvorby ako dielo, preto našim cieľom je v úvodnom ročníku zostaviť tím účastníkov a mentorov....

 Aktívna podpora študentov záverečných ročníkov a absolventov vysokých škôl umeleckého zamerania ako aj príbuzných odborov je jednou z našich priorít. Program je postavený na platforme experimentálnej dielne kde účastníci programu rozvíjajú konkrétny projekt pod vedením mentora. My chápme aj proces tvorby ako dielo, preto našim cieľom je v úvodnom ročníku zostaviť tím účastníkov a mentorov, ktorý je zameraný na synergické využívanie médií a výsledok práce účastníkov bude samostatne prezentovateľný . Hlavnou témou pre rok 2017/2018 je „Dizajn otvorených elektronických aplikácií ako domestikácia kultúrnych softwarov v kultúre nízko-investičného priestoru žitia“. Spôsob vedenia účastníkov je postavený na reálnych základoch a nesimuluje realitu ale samotnou realitou je. Hlavným výstupom projektu je výsledok práce týmu ako aj dokumentácia tohto experimentu, ktorý je v našich podmienkach ojedinelí ale o to viac potrebnejší. Reálne testovanie hraníc je rovnako ako dielo materiálnej či nemateriálnej povahy súčasťou našej kultúry.