Aktívna podpora študentov záverečných ročníkov a absolventov vysokých škôl umeleckého zamerania ako aj príbuzných odborov je jednou z našich priorít. Program je postavený na platforme experimentálnej dielne kde účastníci programu rozvíjajú konkrétny projekt pod vedením mentora. My chápme aj proces tvorby ako dielo, preto našim cieľom je v úvodnom ročníku zostaviť tím účastníkov a mentorov....

 Aktívna podpora študentov záverečných ročníkov a absolventov vysokých škôl umeleckého zamerania ako aj príbuzných odborov je jednou z našich priorít. Program je postavený na platforme experimentálnej dielne kde účastníci programu rozvíjajú konkrétny projekt pod vedením mentora. My chápme aj proces tvorby ako dielo, preto našim cieľom je v úvodnom ročníku zostaviť tím účastníkov a mentorov, ktorý je zameraný na synergické využívanie médií a výsledok práce účastníkov bude samostatne prezentovateľný . Hlavnou témou pre rok 2017/2018 je „Dizajn otvorených elektronických aplikácií ako domestikácia kultúrnych softwarov v kultúre nízko-investičného priestoru žitia“. Spôsob vedenia účastníkov je postavený na reálnych základoch a nesimuluje realitu ale samotnou realitou je. Hlavným výstupom projektu je výsledok práce týmu ako aj dokumentácia tohto experimentu, ktorý je v našich podmienkach ojedinelí ale o to viac potrebnejší. Reálne testovanie hraníc je rovnako ako dielo materiálnej či nemateriálnej povahy súčasťou našej kultúry.