Tom√°Ň° MaruŇ°iak - art director

Akadémia vizuálnych intervencií

Akad√©mia vizu√°lnych intervenci√≠ vznikla pri CultCode InŇ°tit√ļte vizu√°lneho umenia ako Ň°kola multidisciplin√°rneho charakteru. NapńļŇąan√≠m poslania Ň°koly je predovŇ°etk√Ĺm uskutońćŇąovaŇ•¬† jedineńćn√ļ v√≠ziu zaloŇĺen√ļ na myŇ°lienke Ň°√≠renia vedomost√≠ v¬†oblasti v√Ĺtvarnej kult√ļry pre vŇ°etk√Ĺch a¬†pre vŇ°etky oblasti spolońćensk√Ĺch aktiv√≠t. Pr√°ve preto s√ļ Vizu√°lne intervencie pre n√°s sp√īsobom ako pozit√≠vne zasiahnuŇ• aj do najmenŇ°√≠ch medzier Ňĺivota.¬†

Prihl√°siŇ• sa a tr√©novaŇ•

¬†Prihl√°Ň°ku poŇ°lite formou kr√°tkeho motivańćn√©ho e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstav√≠te seba a projekt, ktor√Ĺ by ste chceli rieŇ°iŇ• prostredn√≠ctvom N√°Ň°ho art kouńćing programu, alebo pribl√≠Ňĺite vlastn√© amb√≠cie zdokonaliŇ• sa v urńćitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Kouńćingov√Ĺ program Umenie & dizajn je zameran√Ĺ kooperat√≠vne rieŇ°enie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na vyuŇĺ√≠vanie nov√Ĺch postupov a hńĺadanie¬† tvorivej¬† cesty pre vyuŇĺitie dostupn√Ĺch digit√°lnych technol√≥gi√≠ ako¬† pońć√≠tańćov√° grafika, dizajn interi√©ru, grafick√Ĺ dizajn, alebo v√Ĺtvarn√Ĺch techn√≠k ńći z√°kladov¬† spracovania materi√°lov vo vlastnej tvorbe. ҆t√ļdium pon√ļka moŇĺnosŇ• alternat√≠vy Ň°t√ļdia na online vysokej Ň°kole. ¬†

Tom√°Ň° MaruŇ°iak¬† AKA MARUSSIAC (1980) je slovensk√Ĺ v√Ĺtvarn√≠k tvoriaci v oblasti nov√Ĺch m√©di√≠. Profesion√°lne sa zameriava na tvorbu 3D pońć√≠tańćov√©ho umenia a umenia internetu. Je autorom mnoh√Ĺch medzin√°rodn√Ĺch projektov v oblasti umenia a vizu√°lnej kult√ļry. Jeho pr√°ce boli publikovan√© v r√īznych medzin√°rodn√Ĺch ed√≠ci√°ch.¬†


Tom√°Ň° MaruŇ°iak¬† AKA MARUSSIAC (1980) je slovensk√Ĺ v√Ĺtvarn√≠k tvoriaci v oblasti nov√Ĺch m√©di√≠. Po absolvovan√≠ Vysokej Ň°koly v√Ĺtvarn√Ĺch umen√≠ v Bratislave v roku 2004 (Otvoren√Ĺ ateli√©r Prof. Rudolfa Sikoru) p√īsobil na Katedre v√Ĺtvarn√Ĺch umen√≠ a interm√©dii Fakulty umen√≠ TU v KoŇ°iciach v Ateli√©ri nov√Ĺch m√©di√≠ ako odborn√Ĺ asistent. V rokoch 2004-2005 bol jedn√Ĺm z hlavn√Ĺch tvorcov prv√©ho vysokoŇ°kolsk√©ho odboru umenia nov√Ĺch m√©di√≠ na Slovensku. Profesion√°lne sa zameriava na tvorbu 3D pońć√≠tańćov√©ho umenia a umenia internetu. Je autorom mnoh√Ĺch medzin√°rodn√Ĺch projektov v oblasti umenia a vizu√°lnej kult√ļry. Jeho pr√°ce boli publikovan√© v r√īznych medzin√°rodn√Ĺch ed√≠ci√°ch.

http://marussiac.com/