Akadémia vizuálnych intervencií

Akadémia vizuálnych intervencií vznikla pri CultCode Inštitúte vizuálneho umenia ako škola multidisciplinárneho charakteru. Napĺňaním poslania školy je predovšetkým uskutočňovať  jedinečnú víziu založenú na myšlienke šírenia vedomostí v oblasti výtvarnej kultúry pre všetkých a pre všetky oblasti spoločenských aktivít. Práve preto sú Vizuálne intervencie pre nás spôsobom ako pozitívne zasiahnuť aj do najmenších medzier života. 

Prihlásiť sa a trénovať

 Prihlášku pošlite formou krátkeho motivačného e-mailu (max 145 slov) v ktorom predstavíte seba a projekt, ktorý by ste chceli riešiť prostredníctvom Nášho art koučing programu, alebo priblížite vlastné ambície zdokonaliť sa v určitej oblasti dizajnu alebo umenia.

Umenie a Dizajn

Koučingový program Umenie & dizajn je zameraný kooperatívne riešenie projektu, zadania, problematiky. Orientuje sa na využívanie nových postupov a hľadanie  tvorivej  cesty pre využitie dostupných digitálnych technológií ako  počítačová grafika, dizajn interiéru, grafický dizajn, alebo výtvarných techník či základov  spracovania materiálov vo vlastnej tvorbe. Štúdium ponúka možnosť alternatívy štúdia na online vysokej škole.  

Visual   Audit   je  jednoducho  povedané  „ hľadanie  trendov“ , hľadanie  spôsobov  ako aplikovať   poznatky   vizuálnych  štúdií ,  hľadanie  spôsobu  ako   vyvinúť    vizuálny  nástroj  s čo najmenším   finančným kapitálom  ( ako obísť  zbytočne   drahé  služby) a najväčším využitím sociálneho kapitálu.  Visual Audit  môže vyzerať  ako  služba, no v skutočnosti   je to   hybridný  výskum  postavený  na   štvorbodovom procese.    1. Analýza všetkých súčasných komunikácií  skúmaného  objektu ( napr. Brand). 2.  Analýza všetkých konkurenčných komunikácií. 3. Hľadanie  medzier.  4.  Vytvorenie  odporúčaní.

Visual AUDIT
Visual   Audit   je  jednoducho  povedané  „ hľadanie  trendov“ , hľadanie  spôsobov  ako aplikovať   poznatky   vizuálnych  štúdií ,  hľadanie  spôsobu  ako   vyvinúť    vizuálny  nástroj  s čo najmenším   finančným kapitálom  ( ako obísť  zbytočne   drahé  služby) a najväčším využitím sociálneho kapitálu.  Visual Audit  môže vyzerať  ako  služba, no v skutočnosti   je to   hybridný  výskum  postavený  na   štvorbodovom procese.    1. Analýza všetkých súčasných komunikácií  skúmaného  objektu ( napr. Brand). 2.  Analýza všetkých konkurenčných komunikácií. 3. Hľadanie  medzier.  4.  Vytvorenie  odporúčaní.

Technologické Bunky

-    Kompletná  virtuálna  filmová  a systémová  produkcia v 3D priestore používaním   3D software od Autodesk.

-    Open SOURCE  systems  pre  otvorenú  edukáciu: SketchUP , INskacape, Scribus,  Gimp,

-    3D a 2D digital  crafting  pre  prípravu  designu .
-    Vybavenie  pre  spracovanie  designu  a analýz  vizuálneho  auditu pre reklamu marketing a vydavateľskej  činnosti.